sponsors

Ook in 2012 kwam de Kunstroute Twisk met behulp van steun van diverse partijen tot stand. Wij zijn deze instanties, bedrijven en particulieren bijzonder erkentelijk voor hun steun, zowel financieel als op het gebied van communicatie en marketing.

De Kunstroute Twisk werd in 2012 mede mogelijk gemaakt door:
.


.

.

.

.
.

Donker&Wit Tuintechniek – Twisk

Familie van Druten (routevlaggen)

Studio Twisk – Twisk

Doe het Zelfcentrum Rempt / Toko Twisk – Twisk

WEA Accountants en Adviseurs – Middenmeer

AWF – Westwoud

Dhr. en mw. de Zwart – Twisk

Familie de Bruin – Twisk

Dhr. de Ruiter – Twisk

Dhr. E. van Loo – Amsterdam

Stal 135

Ook danken wij onze anonieme sponsors.

.
Steun voor komende edities van Kunst in Kerk, Kamer en Koegang is zeer welkom. Voor meer informatie over de mogelijkheden van het steunen van de Kunstroute Twisk, kunt u contact opnemen met de kunstcommissie.
Uw financiele bijdrage kunt u ook rechtstreeks storten op rekeningnummer 35 62 863 t.n.v. Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, dep. Twisk, onder vermelding van ‘Kunstroute’.

Bij voorbaat dank voor uw steun!